داخلی     خبر     سیاست
"ایده عدالت" بررسی می‌شود
  آمارتیاسن روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه در مدرسه اقتصادی لندن با دیوید هلد درباره کتاب اخیر خود با عنوان "ایده عدالت" بحث و گفتگو می‌کند.
Share/Save/Bookmark
سه شنبه ۸ تير ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۱۰
کد مطلب : 35327
"ایده عدالت" بررسی می‌شود
به گزارش آینده روشن، کتاب "ایده عدالت" جدیدترین اثر آمارتیا سن فیلسوف معاصر و برنده پیشین جایزه نوبل اقتصاد به شمار می‌رود که در سطوح دانشگاهی توجهات زیادی را متوجه خود کرده است.

بی‌عدالتی در جهان کنونی دربرگیرنده نابرابری در دو سطح مختلف است. اولین نابرابری مربوط به سطح بین‌المللی است و دومین نابرابری مربوط به سطوح ملی است.

بر اساس آنچه آمارتیاسن می‌گوید نیاز به عدالت در هر کدام از این سطوح مستلزم خرد و باور عمومی و جمعی است. سن در این اثر فعالان حقوق بشر را متوجه بی‌عدالتی در جهانی که در آن زیست می‌کنیم می‌سازد.

کتاب "ایده عدالت" اثر آمارتیاسن از زمان انتشار، مباحثی جدی را در حوزه عدالت در محافل دانشگاهی به دنبال داشته است.

"سن" می‌گوید موضوع عدالت اجتماعی اگر چه موضوعی است که در محافل علمی و آکادمیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد ولی نقشی عینی و ملموس در چگونگی زندگی مردم ایفا می‌کند.

نظریه استعلایی عدالت که مورد توجه "سن" است ریشه در عصر روشنگری دارد و توسط فیلسوفان مختلف تا زمان حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریه درصدد تعریف اصول و ترتیبات عدالت کامل اجتماعی است تا از رهگذر آن بتوان کاملا یک جامعه مبتنی بر اصول عدالت داشت.

سن می‌گوید موضوع عدالت اجتماعی اگر چه موضوعی است که در محافل علمی و آکادمیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد ولی نقشی عینی و ملموس در چگونگی زندگی مردم ایفا می‌کند.

نظریه استعلایی عدالت که مورد توجه "سن" است ریشه در عصر روشنگری دارد و توسط فیلسوفان گوناگون تا زمان حاضر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریه درصدد تعریف اصول و ترتیبات عدالت کامل اجتماعی است تا از رهگذر آن بتوان کاملا یک جامعه مبتنی بر اصول عدالت داشت.

رهیافت عدالتی که "سن" از آن طرفداری می‌کند نوعی رهیافت مقایسه‌ای از آن چیزی که عدالت "کمتر" یا "بیشتر خوانده می‌شود، است.

آمارتیا سن برنده جایزه نوبل و استاد فلسفه دانشگاه هاروارد امریکا است.

دیوید هلد استاد سیاست بین‌الملل در مدرسه اقتصادی لندن است. او از نظریه‌پردازان برجسته روابط بین‌الملل به شمار می‌رود که باعنوان مکتب انگلیسی در روابط بین‌الملل شناخته می‌شوند. آمارتیا سن نویسنده برنده جایزه نوبل در این کتاب امکان و شرایط عدالت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است.


انتهای پیام/م