نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » تصوير » انديشه

لحظه تاریخی خروج امام خمینی از فرانسه

۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۰

لحظه خروج امام خمینی از شهر نوفل لوشاتو به مقصد ایران در سال 1357