نسخه قابل چاپ

نسخه وب

داخلی » تصوير »

: تصویر روز :

۸ تير ۱۳۸۶ ساعت ۶:۰۰

عاشقان و دلسوختگان جمعه‌ایی دیگر به انتظار آمدنت خواهند نشست و زمزمه دوست را با هم نجوا خواهند کرد.