نماینده جیرفت :

هجمه استکبار به فرهنگ مهدویت باعث گسترش آن در جهان می شود

خبرگزاری آينده روشن , 29 آبان 1385 ساعت 16:24

گزارشگر :

حجت الاسلام زادسر گفت: هر چقدر هجمه به مهدویت بیشتر شود به همان همان اندازه، حساسیت جهانی نسبت به این موضوع بیشتر خواهد بود و بستر مناسب تبیین فرهنگ انتظار، برای جهانیان بوجود خواهد آمد.


حجت الاسلام زادسر نماینده جیرفت در گفت و گو با خبرگزاری آینده روشن، در رابطه با ضرورت فرهنگ انتظار برای جامعه جهانی عنوان کرد: با توجه به هدفمند بودن انتظار، در مکتب شیعه مبنی بر اینکه برای ایجاد حکومت عدالت گستر جهانی باید ظلم ستیزی و ظالم سوزی شود، طرح این موضوع، ضمن جذابیت برای جامعه جهانی باعث بوجود آمدن موج های مخالف از سوی قدرت های استکباری نیز می گردد.

عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی گفت: به عقیده ما با ناامید شدن عموم جامعه جهانی از منجی های ساختگی غرب، با بی اعتبار شدن نظریه جهان تک قطبی این سئوال برای جهانیان بوجود آمد که چه کسی می تواند کدخدای دهکده جهانی باشد و در چه صورتی می توان جهان را می توان تک قطبی اداره کرد. جواب این سئوال تنها با درک فرهنگ انتظار بدست می آید.

نماینده جیرفت افزود: در حال حاضر جذابیت موضوع موعود گرایی از منظر شیعیان، برای جامعه جهانی و ایجاد حس کنجکاوی جهانی نسبت به این موضوع باید برای همه شیعیان جهان انگیزه ای برای تبیین و تبلیغ فرهنگ مهدوی شود، ضمن آنکه تبلیغ فرهنگ انتظار و مهدویت جزئی از وظایف دینی یک مسلمان به حساب می آید.

زادسر گفت: هر چقدر هجمه و تخریب نسبت به مهدویت بیشتر بشود به همان همان اندازه و حساسیت جهانی نسبت به این موضوع بیشتر خواهد بود. و طبیعتا بستر مناسب تبیین فرهنگ انتظار، برای جهانیان جویای روشنایی و امید به آینده بوجود خواهد آمد.

وی در پایان گفت: امروز با توجه به سیل برخورد قدرت های استکباری و رسانه ها و دیگر دستگاه های ارتباطی به مبانی اسلام بخصوص مهدویت، ما و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی وظیفه داریم با برنامه ریزی مناسب ضمن برخورد با این هجمه ها از طریق رسانه ها و سایر دستگاه ها، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و با توجه به نیازهای جهانی در تبیین فرهنگ مهدوی گام های موثرتری برداریم.


کد مطلب: 10800

آدرس مطلب: http://bfnews.ir/vdciuvaz.t1auu2bcct.html

آينده روشن
  http://bfnews.ir