خطاط تونسی شرکت کننده در بخش بین الملل نمایش گاه قرآن:

هنر دینی باید به درک درستی از دین منجر شود

خبرگزاری آينده روشن , 20 مهر 1385 ساعت 14:22

گزارشگر :

سالم منجی ابراهیمی، استاد خط دانش گاه تونس: هدف من از طراحی و خطاطی در حوزه دین، به دست آوردن رضای خداوند از هنری است.


سالم منجی ابراهیمی، خوش نویس، در گفت و گو با خبرگزاری آینده روشن گفت: برای هنرمند، هنر دینی هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن به درک و فهم صحیحی از دین است.

سالم منجی ابراهیمی، استاد خط دانش گاه تونس گفت: خط عربی به عنوان خط اسلامی باید یادآور مفاهیم و آموزه های قرآن کریم باشد. 

وی خاطر نشان کرد: هدف من از طراحی و خطاطی در حوزه دین، به دست آوردن رضای خداوند از هنری است که به من اعطا کرده و سپس ارائه فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی به سایر ملل دنیاست. 

وی با بیان این که سه اصل را در هنر خود سرلوحه قرار داده ام، خاطر نشان کرد: نوشتن کلام خدا برای تبلیغ دین، کار در زمینه خط عربی و نوشتن کلام خدا با آب طلا سه اصلی است که همیشه آن ها را رعایت کرده ام. 

وی که علاوه بر استفاده از روش های نو برای ارائه کلام خداوند از روش هایی هم چون نوشتن روی پوست استفاده می کند، خاطر نشان کرد: بزرگ ترین هدف من هنگام خطاطی و نوشتن آیات خداوند این است که علاوه بر واضح و گویا بودن اثر، باعث تدبر و تفکر بیننده نیز شود.


کد مطلب: 10080

آدرس مطلب: http://bfnews.ir/vdciuuaz.t1auv2bcct.html

آينده روشن
  http://bfnews.ir