کتاب «خط امان» منتشر شد

سايت خبری آينده روشن , 1 دی 1386 ساعت 18:20

کتاب «خط امان، پژوهشی در موعود ادیان» نوشته آیت الله محمد امامی کاشانی در مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی به چاپ رسید.


به گزارش آینده روشن، این کتاب از یک مقدمه و هفت فصل تشکیل شده است و در آن مباحثی هم‌چون «وجود مصلح جهانی از دیدگاه فطرت»، «ولی عصر، نقطه اعتدال اسمای جلال و جمال در زمین»، «برهان نظام احسن (عنایت) و ضرورت وجود امام معصوم»، «موعود در دلیل استقرا»، «آینده بشریت از دیدگاه فلسفه تاریخ»، «قاعده لطف و ضرورت امام در هر عصر» و «آینده بشریت و ضرورت ظهور مصلح جهانی از دیدگاه ادیان الاهی» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در مقدمه این کتاب آمده است: «سخن از مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب الزمان و مهدی موعود، سخن از آینده روشن و مرحله کمال و غایت تاریخ بشر است. این موضوع برای شیعیان آن قدر آشناست و چنان در ذهن و ضمیر آنان رسوخ یافته و ریشه گرفته است که شاید گمان کنند بحث بیشتر پیرامون آن جز تکرار مکررات نخواهد بود. در پاسخ به این پرسش‌ها اعتقاد جازم مؤلف بر این است که طرح این بحث به شیوه علمی و دور از تعصب، به ویژه در عصر حاضر و اوضاع و شرایط خاص جهانی نه تنها سودبخش است بلکه ضرورت نیز دارد؛ زیرا بشریت هم‌اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته که اگر نیکخواهان، از هر دین و مذهب و ملیت، در ایفای وظایف انسانی و معنوی و دینی خود کوتاهی ورزند و از تبیین حقایق و تنویر افکار جوانان دریغ کنند و تنها به خود و نجات خود بیندیشند، راه صلاح و خوشبختی یکسره مسدود و راه فساد و تباهی هموار خواهد شد.»

این کتاب برای نخستین بار در سال 1386 (نیمه شعبان 1428) در سه هزار نسخه و با قیمت 5000 تومان در 420 صفحه منتشر شده است.


کد مطلب: 20473

آدرس مطلب: http://bfnews.ir/vdcfmjd0.w6dxeagiiw.html

آينده روشن
  http://bfnews.ir