آينده روشن - اخبار مهدويت و معنويت 2 دی 1387 ساعت 15:09 http://bfnews.ir/vdcds90x.yt0956a22y.html -------------------------------------------------- عنوان : مستندات قرآني بهترين راه ترويج فرهنگ مهدوی در متن جامعه است -------------------------------------------------- مسئول امور فرهنگی اداره كل اوقاف و امور خيريه آذربايجان‌غربی، سوق يافتن ترويج فرهنگ و انديشه مهدويت با استناد به اشارات و ريشه‌های قرآنی در متن جامعه را از مهمترين نيازهاي امروزي عنوان كرد. متن : حجت الاسلام والمسلمين علی حسنی، مسئول امور فرهنگی اداره كل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربی در گفتگو با خبرگزاری آينده روشن، به فعاليت های گسترده دانشمندان و عالمان دينی در رابطه با موضوع مهدويت از ديدگاه قرآن اشاره كرد و گفت: تاكنون درباره اين موضوع با ريشه هاي قرآنی فعاليت های خوبی در حوزه های علميه صورت گرفته و كتاب ها و مقالات خوبی ارائه شده است ولی ترويج نتايج اين مطالعات در ميان مردم جامعه به صورت قابل توجه انجام نشده و اين يكی از بزرگترين معضلات و مشكلات اين موضوع است.وی افزود: در كتاب آسمانی قرآن كريم، موضوع مهدويت نيز همانند ديگر مباحث، به صورت كلی اشاره شده است و قابل درك برای عموم نيست و در اينجا وظيفه علما و مجتهدان اسلامی است كه موضوع رابشکافند و به صورت مطالب عام فهم در اختيار جامعه اسلامی قرار دهند.حجت الاسلام حسنی، مبحث مهدويت را موضوعی بسيار تخصصیدانست و گفت: چنانکه مطرح شد، تاكنون تلاش های خوبی در جهت شناخت امام عصر (عج) به صورت كارشناسی و تخصصی انجام شده است و اين موضوع آنقدر گسترده و بی انتهاست كه هر چه بيشتر به آن پرداخته می شود، احساس نياز به دريافت علوم مهدوی افزونتر درك می شود.مسئول فرهنگ اداره كل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربی، به ضرورتارائه راهكار عملی جهت آشنايی بهتر مردم با مباحث مهدوي اشاره كرد و گفت: علما، اساتيد و دانشمندان حوزه های علميه و دانشگاهها بايستی با همكاری و مشاركت يكديگر مطالب و علوم به روز مورد نياز جامعه را در قالب مقالات، كتاب، فيلم، مصاحبه، خبر، شعر و ديگر هنرهای مفيد و سالم از طريق رسانه ها، مساجد و مدارس در اختيار جامعه اسلامی قرار دهند.وی اضافه كرد: با عملی كردن راهكارهای ياد شده، يقيناً در راستای ترويج فرهنگ مهدوی قدمی مهم و تأثيرگذار برداشتهمی شودو بر شيفتگان امام عصر، حضرت صاحب الزمان (عج) افزودهو يكی از زمينه های ظهور آن بزرگوار فراهم می شود.